Finn din drømmebolig

Meld forkjøpsrett her


Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Elverhøy Park. Søknaden er ikke bindende før en event. kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

    Medlem i PBBL

    JaNei

    Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):